Предлагат социалното подпомагане да се обвърже с линията на бедност

Според МТСП така повече хора ще получат помощ, а сумите ще са по-големи