Американското разузнаване: Произходът на COVID-19 никога няма да стане ясен

Не изключват и изтичане на вируса от лаборатория