Голяма инвестиция в редица български училища

Чрез различни инвестиции МОН помага на всяко едно училище в България да създаде среда, която има различни формати на учене – индивидуално, групово, …