България на първо място по желание на младите за собствен бизнес

Страната ни е привлекателна дестинация за чуждестранни инвестиции