Студенти от Полша и Турция ще се обучават във Варненския свободен университет

Варненският свободен университет посрещна осем студенти от Полша и Турция за обучение през летния семестър на академичната 2023 – 2024 г. по Програма …