Какво да направите незабавно, за да подобрите психичното си здраве?

Бъдете физически активни