Анализират има ли еко катастрофа в района на Защитена местност „Яйлата“

В Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ е изготвено Техническо задание за анализ и оценка на въздействието върху акваторията на Черно море …