Дирекция „Местни данъци“ в Община Варна с важно съобщение за гражданите

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според ...