Протестиращи във Варшава: „Да“ на полския енергиен суверенитет!

Полша осигурява 80% от енергийните си нужди от въглища