Доц. Красен Станчев: В ситуации на политическа неопределеност разходите се увеличават между 400 и 600 млн. лв.

Обикновено преди избори винаги има очаквано увеличаване на всички възможни доходи, включително субсидии към онези, които биха гласували или биха ...