Просветният министър: Днес се учи не професия за цял живот, а как да бъдем успешни на пазара на труда

Данните показват пряка връзка между степента на образование, авторитета на висшето учебно заведение и нивата на доходи на кадрите на пазара на труда. …