Румъния купува 12 водородни влака в сделка за 1 милиард евро

Румъния ще плати 973 милиона евро за покупката на 12 влака, задвижвани от водородно гориво. Страната разработва пилотен проект за зелени влакове, който е част от румънския план за възстановяване и устойчивост и ще получи безвъзмездно финансиране от ЕС. Проектът ще бъде изпълняван от Органа за реформа на железопътния транспорт.
Румънското министерство на транспорта вече е одобрило договора за екологичните превозни средства, като в споразумението е включена доставка на водородно гориво, както и тяхната поддръжка и ремонт за дълъг период от време.
160-местните влакове ще се използват за обслужване на натоварени маршрути, които все още не са електрифицирани: между централната гара и летището в Букурещ (на всеки половин час), Букурещ – Питещи (на всеки час) и други.
Композициите засега ще се движат в съседните на румънската столица области и ще стигат до градове като Търговище, Слатина, Крайова, но се предвижда в бъдеще да пътуват и до по-далечни места в страната. Пътниците ще могат да се качват във влака с велосипедите си, ще има лесен достъп и за хора с увреждания, съобщават румънски медии.
Замяната на дизеловите влакове с влакове, използващи водородни горивни клетки, намалява замърсяването от транспорта с еквивалента на повече от 18 348 тона въглероден диоксид годишно и 306 тона азотен оксид годишно (по предварителни оценки разходите за това към момента възлизат на 600 000 евро годишно). Това спомага за постигането на целите, поставени от европейските и националните стратегии за постигане на нулево замърсяване през 2050 г., обясни държавният секретар Йонел Скриостяну. Водород – горивото на бъдещето
А кой е първият водороден влак в света, ще ви припомни това видео:

Методът, който работи безпогрешно при интервю за работа

STAR методът е изключително полезен по време на интервю за работа. STAR всъщност е акроним – S-ituation, T-ask, A-ction, R-esult (или ситуация, задача, действие, резултат). Този метод позволява на кандидата да отговори бързо и изчерпателно на поведенчески въпроси.
Поведенческите въпроси са лесни за разпознаване, тъй като те са предназначени работодателя да събере определена информация за задача, цел, резултат или постижение в предишната работа на интервюирания. В такива случаи интервюиращият се стреми да получи примери за това как изпълнявате задачи и постигате цели.
И точно тук се намества методът STAR, ако го приложите, ще останете съсредоточени и ще намалите напрежението, защото ще знаете каква логична последователност да следвате. Как да организираме търсенето на работа – полезно ръководство
Примерна ситуация
Въпрос: Разкажете ми за ситуация във Вашата предишна работа, в която сте демонстрирали лидерски качества.
Отговор по метода START

Ситуация. Като консултант често в моята работа се налагаше да работя по няколко проекта. Случи се така обаче че ръководителят на екипа ни внезапно беше преназначен на нов пост и аз предложих да се заема с ръководството на екипа.
Задача. За няколко дни екипът ни трябваше да представи планове и препоръки на клиент, аз управлявах екипа, за да се уверя, че всички спазваме сроковете и указанията на клиента.
Действие. Действах като координатор, разбрах препоръките, изпълнихме всичко необходимо и спомогнах да компанията да подпише договор.
Резултат. Успешно представихме нашето предложение на клиента, което доведе до постоянно партньорство. По този начин се показах като лидер и станах ръководител на група за бъдещи проекти. Психологическите трикове, с които ще блеснете на интервю
Примерни поведенчески въпроси

Разкажете за ситуация, в която е трябвало да завършите проект с краен срок.
Разкажете за случай, когато не сте били съгласен/на с колега и как разрешихте този проблем?
В какъв момент е трябвало да вземете непопулярно решение?
Можете ли да споделите момент, когато сте били под силен натиск по време на работа? Как се справихте?
Как подхождате в случай, че трябва да мотивирате колегите си?
За да отговорите удовлетворително на тези поведенчески въпроси, просто запомнете 4-те основни стъпки – ситуация, задача, действие и резултат. Те ще ви помогнат да отговорите структурирано и изчерпателно на основни въпроси по време на интервюто. 3 неща, които никога да не казвате на интервю за работа 
ОЩЕ ПО ТЕМАТА: 
Как да отговорите на вечното клише „Разкажете ни за себе си”
5 клиширани фрази, които да не казвате на интервю за работа
Никога не носете този цвят дрехи на интервю за работа