Бесни хотелиери: Твърдят, че държавата отново ги е насадила на пачи яйца!

Управляващите за пореден път прехвърлят отговорността за настаняването на бежанците от Украйна в ръцете на хотелиерите. Въпреки че е даден краен срок …