Кабинетът одобри 16 млн. лева за подпомагане на земеделските стопани за разходите за напояване

Правителството одобри финансиране в размер на 16 милиона лева за подпомагане на земеделските стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване.

Средствата ще се предоставят след положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата за държавните помощи.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]