Пратиха ученика с бомбените заплахи в дом за временно настаняване

Баща му не знаел за заплахите, детето било отличник