Хранителни елементи срещу главоболие

Преди прием на добавки се допитайте до лекар