КЕВР поиска Топлофикация София да обясни за парното през април

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изиска от ръководството на „Топлофикация София“ да предостави изчерпателна информация за качеството на услугата за април. Причината е обществен интерес във връзка с фактурите на потребителите за месец април тази година – или казано по-кратко размерът на сметките.
Дружеството трябва да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1 – 30 април 2023 г., съобщиха от регулатора.
В 3-дневен срок „Топлофикация София“ трябва да предостави на КЕВР информация с подробни данни за изпълнението на Показателите за качество на топлинната енергия, както и дали в издадените фактури на клиентите за април 2023 г. е приложена утвърдената от Комисията на 1 юли 2022 г. цена на топлинната енергия.
Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването. Формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на Комисията. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването, уточняват от КЕВР.
След получаване на исканата информация комисията ще изготви анализ и ще оповести публично резултатите от проверката. Регулаторът обаче не посочва в какъв срок ще се случи това.
ОЩЕ: Топлофикациите във Велико Търново и Бургас дадоха заден за драстичното поскъпване на парното