ЕК е одобри придобиването на Credit Suisse от UBS

Швейцарската банка UBS получи безусловната подкрепа на ЕK за придобиването на Credit Suisse по-рано тази година, което беше част от ръководената от правителството на Швейцария спасителна операция, предаде Reuters. Според ЕК сделката не създава притеснения за конкуренцията в Европа. Обединеното дружество ще продължи да среща сериозен конкурентен натиск от широк кръг конкуренти на всички тези пазари, включително от няколко големи световни банки, специализирани доставчици и силни местни играчи, според ЕК. UBS, която по обем на активите е 2 пъти по-голяма от Credit Suisse, се съгласи да купи конкурентната финансова институция за 3 млрд. шв. франка в акции и да поеме загуби на стойност до 5 млрд. франка през март в рамките на спешно сливане, организирано с посредничеството на швейцарското правителство, за да се предотврати разрастване на сътресенията в банковия сектор. UBS дава приоритет на интегрирането на Credit Suisse Както UBS, така и Credit Suisse са сред 30-те банки с глобална систематична значимост, които се следят внимателно от регулаторните органи и срив на Credit Suisse би се усетил в цялата финансова система, отбелязва Reuters. ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Как се отрази на Швейцария спешното спасяване на Credit Suisse? Колко ще загуби UBS от придобиването на Credi Suisse? Заради Credit Suisse: Огромен спад в печалбата на UBS

text