ЕК е одобри придобиването на Credit Suisse от UBS

Швейцарската банка UBS получи безусловната подкрепа на ЕK за придобиването на Credit Suisse по-рано тази година, което беше част от ръководената от правителството на Швейцария спасителна операция, предаде Reuters.
Според ЕК сделката не създава притеснения за конкуренцията в Европа.
Обединеното дружество ще продължи да среща сериозен конкурентен натиск от широк кръг конкуренти на всички тези пазари, включително от няколко големи световни банки, специализирани доставчици и силни местни играчи, според ЕК.

UBS, която по обем на активите е 2 пъти по-голяма от Credit Suisse, се съгласи да купи конкурентната финансова институция за 3 млрд. шв. франка в акции и да поеме загуби на стойност до 5 млрд. франка през март в рамките на спешно сливане, организирано с посредничеството на швейцарското правителство, за да се предотврати разрастване на сътресенията в банковия сектор. UBS дава приоритет на интегрирането на Credit Suisse
Както UBS, така и Credit Suisse са сред 30-те банки с глобална систематична значимост, които се следят внимателно от регулаторните органи и срив на Credit Suisse би се усетил в цялата финансова система, отбелязва Reuters.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Как се отрази на Швейцария спешното спасяване на Credit Suisse?
Колко ще загуби UBS от придобиването на Credi Suisse?
Заради Credit Suisse: Огромен спад в печалбата на UBS