Разстрелът на Къро отклонява вниманието от дневния ред

Държавата губи контрол над организираната престъпност