Един сектор набира квалифицирани кадри и гарантира заплати до 3000 лева

В сектор възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се търсят хора, които са с инженерни специалности, предимно в "Електроенергетика", ...