Иво Инджев: Президентът се е разлял като Волга, всичко се решава в Украйна

Президентът се е разлял като Волга. Всичко се решава в Украйна. Заради онова, което става там или по-скоро не се разиграва това на Путин, се случва ...