Три са новите защитени зони в Черно море

Три зони, попадащи изцяло в морските пространства на България  - "Аладжа банка“, "Емона“ и "Отманли“, са обявени за защитени със ...