Правителството ще обсъди промени в личните документи

Утре, 8 март, по време на редовното заседание на Министерския съвет ще бъде разгледан проект на решение за одобряване на промени в Закона за българските лични документи.

В дневния ред е заложен и проект на решение за одобряване на финансиране за реализиране на политика в областта на земеделието за осигуряване на подкрепа за земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове. 

Също така в утрешния ден ще бъде обсъден проект на решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Ще се разгледа и решение за продажба на оборудване – собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД и на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Гърция иска откриване на още пунктове на границата с България

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) бе проведена среща с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в България – Алексиос Мариос Либеропулос. В срещата участва и Димитриос Михас, търговски съветник в Посолството.

Посланик Либеропулос сподели по лични наблюдения, че е необходимо да се подобри процесът за преминаване на граничните пропускателни пунктове между двете страни на товарни превозни средства, с които да се осъществява по-голяма част от търговията между двете страни. Той добави и че са необходими още усилия от страна на Гърция и България за улесняване на потока от преминаващи границата, доизграждане на инфраструктура, както и откриване на още пропускателни пунктове.

Председателят на палатата Цветан Симеонов изрази от името на Изпълнителния съвет на БТПП подкрепа към пострадалите и техните близки по повод трагичния инцидент – влаковата катастрофа в Гърция.

Симеонов запозна гостите с дейността на БТПП, както и разясни различните нива на сътрудничество с партньорски организации от Гърция в рамките на Европалати, Асоциацията на Балканските търговски палати, Бизнес съвета на Черноморското икономическо сътрудничество.

В хода на разговора бе потвърден интересът и от двете страни за по-нататъшно развиване на двустранните икономически връзки. По идея на председателя на БТПП има възможност да се обменя опит в туристическия сектор и да се работи за създаване на общи туристически продукти.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Предлагат Борис Милчев да бъде избран за нов кмет на “Красно село”

Общинският съветник Борис Милчев от политическата група “Демократична България – обединение” в Столичния общински съвет да бъде избран за нов кмет на район “Красно село”.

Това предлагат в доклад до Съвета общинските съветници от ДБ Бойко Димитров и Яна Веселинова Тодоранова. Докладът е публикуван на интернет страницата на СОС и ще бъде разгледан на следващото заседание на 9 март.

В него пише, че с решение на Върховния административен съд от 21.02.2023 г. е оставено в сила решение на Административен съд-София-град от 15.02.2022 г., с което е потвърдено решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за установен конфликт на интереси по отношение на Росина Георгиева Станиславова – кмет на район “Красно село” на Столична община. С влизане в сила на решението на ВАС решението на КПКОНПИ е влязло в законна сила на 21.02.2023 г.

С решение на Общинската избирателна комисия – Столичната община е прекратила предсрочно пълномощията на Росина Георгиева Станиславова като кмет на район “Красно село”. С това, смятано от 21.02.2023 г. е възникнала необходимостта от избор на нов кмет на район “Красно село”, на основание чл. 42, ал. 7 от Закона за местното самоуправление, тъй като до местните избори през есента на тази година остават около девет месеца, се посочва в доклада до СОС. 

Вносителите припомнят, че Росина Станиславова беше избрана на проведените през 2019 г. местни избори за кмет на район „Красно село“ като представител на Коалиция “Демократична България – обединение“.

“Непосредствено след постановяване на решението на КПКОНПИ от август 2021 г. за установен конфликт на интереси Коалиция “Демократична България – обединение“ оттегли политическото си доверие от нея като районен кмет и дари равностойността на взетата от нея по недопустим начин сума на Сдружение “SOS детски селища България“. По тази причина се въздържаме да предложим на Столичния общински съвет да избере за нов кмет на район „Красно село“ някой измежду назначените от нея заместник-кметове, каквато възможност дава Законът за местното самоуправление”, се казва в документа.

“Предлагаме за нов кмет на район “Красно село“ да бъде избран Борис Силвестриев Милчев – общински съветник от политическа група “Демократична България – обединение“ в СОС”, пишат вносителите. Те посочват, че предложението е в съответствие с изразения политически вот на избирателите в район “Красно село“ на местните избори през 2019 г., а със своите лични и професионални качества и опит Борис Милчев ще гарантира нормалната работа на районната общинска администрация и взаимоотношенията ѝ с гражданите и с бизнеса.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]