Министерството на иновациите с опции за финансиране и на спорта

Министерството на иновациите ще организира информационна среща, посветена на програми за финансиране на спорта. Това стана ясно от среща между министъра на иновациите Александър Пулев и министъра на спорта Весела Лечева.

„Министерството на иновациите и растежа е с вас. Активирахме всички ключови структури към министерството“, заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на срещата със спортния министър Весела Лечева.

Той обяви, че Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще организира информационен ден за възможностите за финансиране на българския спорт по линия на управлявания от тях ресурс. Поясни, че ведомството управлява значителен ресурс по линия на структурните фондове и по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Част от него се управлява директно през дирекции в МИР, а друга – чрез оперативно споразумение към различните ни структури, като най-ключовата от тях е Фондът на фондовете.

По думите на министър Пулев чрез фонд-мениджърите, поканени на срещата, към Фонда на фондовете има възможности за финансова подкрепа за спортни проекти. Фондът на фондовете стимулира партньорства между общини, федерации, компании, общински дружества по отношение на спортни проекти, стана ясно още на срещата, като бе подчертано, че помощта може да бъде и безвъзмездна, и чрез финансовите инструменти на Фонда на фондовете, но и чрез смесено финансиране.

Министър Пулев поясни, че МИР е подкрепило различни компании чрез Българската банка за развитие и Фонда на фондовете да развиват всякакъв вид иновативни решения със спортна насоченост, както и проекти за изграждане, реновиране и оборудване на спортни съоръжения и бази в различни общини в страната.

Министър Пулев участва и преди седмица в първата среща на министрите на спорта, здравеопазването, образованието и електронното управление с президентите на българските федерации по волейбол, баскетбол и футбол относно възможностите да се финансират спортни проекти.

На срещата днес, 28 март, в Министерството на спорта присъстваха още заместник-министърът на спорта Петър Георгиев, директори на дирекции, дружества към Спортното министерство като Националната спортна база, Академика 2011, Сердика спортни имоти и др., представители на Фонд на фондовете и два фонд-мениджъра – Фонд ФЛАГ и Регионален фонд за градско развитие, които управляват ресурс, предназначен за  проекти в Северна и Южна България, в това число и със спортна насоченост.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

„Маркет ЛИНКС“ прогнозира люта битка за първото място на вота

Без ясен победител на изборите към този момент – това показва прогнозата на социолозите от „Маркет ЛИНКС“ в най-новото им национално проучване по поръчка на БТВ.

Данните показват, че 23,7% от гласуващите подкрепят коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“. ГЕРБ-СДС са втори с резултат от 22,3% от гласуващите. Разликата между двете водещи формации е едва 1,4 процентни пункта.

Според проучването в 49-ото Народно събрание място имат ДПС с 13,6%, както и „Възраждане“ с 11,4%.

БСП се очертава да бъде пета на вота – последната партия, която прескача бариерата за влизане в Народното събрание. Тя получава 7,3% подкрепа от анкетираните.

Коалиция „Левицата“ получава 3,2% подкрепа, „Има такъв народ“ – 2,3%, а „Български възход“ – 2,1%.

Това е национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и „Маркет ЛИНКС“, проведено сред 1014 лица над 18 г. в цялата страна, в периода 21-27 март по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Всички услуги за плащания в ЕС са достъпни и у нас

Положително върху развитието на платежните услуги и системи у нас даде Националният план за въвеждане на еврото, като работата в тази област продължава със същото темпо и през тази година. Според данните от БНБ, през 2022 г. е отбелязан ръст с около една четвърт в броя на извършените в страната безналични клиентски плащания спрямо 2021 г. и ръст с близо една трета в броя на плащанията с карти, издадени в България. Това става ясно от изказване на Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление “Банково”, посветено на развитието на плащанията, партньорството между финтех сектора и банките, сигурността на финансовите услуги и защитата на данните, публикувано на сайта на БНБ. За поредна година има увеличение в основните сегменти на платежните услуги и особено при услугите, извършвани по електронен път, което свидетелства за положителното и динамично развитие на платежния пазар у нас. Всички платежни услуги, достъпни и развивани в Европейския съюз (ЕС), са достъпни и развивани и в България при прилагане на общи технически стандарти и регулации.

Положително върху развитието на платежните услуги и системи у нас даде Националният план за въвеждане на еврото, като работата в тази област продължава със същото темпо и през тази година. В областта на платежните и сетълмент системи всички проекти, свързани с присъединяване към еврозоната, ще бъдат завършени до края на 2023 г., посочва Стоянова.

Тук най-напред трябва да се посочи

успешната миграция на 20 март 2023 г. към новата платформа за TARGET услуги,

извършена от БНБ, банковата общност и операторите на спомагателни системи в страната, извършващи сетълмент в евро заедно с участници от еврозоната и Евросъюза. Новата платформа обединява на техническо и функционално ниво платежната система за брутен сетълмент в евро T2, системата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities и услугата за обработка на незабавни преводи в евро TIPS. От 2024 г. към платформата ще се добави и новата система за управление на обезпеченията на Евросистемата. По този начин ще се постигне интеграцията и хармонизацията на финансовите пазари в Европа.

През юли 2023 г. се планира да бъде завършена миграцията на бюджетните плащания към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA) в резултат на дейността на формираната за целта междуведомствена работна група. Очаква се цялостно облекчаване на процеса на банково обслужване на бюджета и оптимизация на централизацията на бюджетните средства, в това число чрез преминаване към обработка на клиентски плащания без ограничение в стойността през платежната система БИСЕРА6. Промените са насочени и към сближаване на изискванията за обработка и сетълмент на плащания в левове с тези за изпълнение на SEPA плащания в евро, за които не се предвижда лимит за обработваните от спомагателни системи плащания в евро, посочва Стоянова.

В резултат на реализацията на проекта се предвижда от юли 2023 г. всички кредитни преводи в страната, в това число и тези в публичния сектор, да се изпълняват съобразно изискванията на SEPA схемите за кредитен превод на Европейския платежен съвет. Този процес започна през 2021-2022 г., когато бяха въведени незабавни плащания в левове (изпълнявани в рамките на 10 секунди, 365 дни в годината, 24 часа в денонощието) и пакетни клиентски кредитни преводи в левове (изпълнявани с ефект, близък до незабавния – от няколко минути до един час).

Незабавните и пакетни кредитни преводи се изпълняват на базата на въведен за пръв път у нас нов модел на сетълмент с предварително осигурени средства, при който се извършва непрекъснат сетълмент през целия ден. Към момента близо 90 на сто от клиентските сметки в България са вече достижими за незабавни плащания в левове. Изпълнението на пакетни кредитни преводи в публичния сектор се планира да започне през второто полугодие на 2023 г., което ще доведе до много по-бърза обработка и достъпност на преведените средства, които ще бъдат получавани в рамките от няколко минути до един час.

Нина Стонавоа посочи, че в момента БНБ, “БОРИКА” АД и банковата общност са в процес на реализация на проект, чрез който ще се осигури пълна достижимост за кредитни преводи в евро до над 4800 доставчици на платежни услуги във всички страни от SEPA зоната. Предвижда се той да завърши до края на 2023 година.

Очаква се още сътрудничеството между БНБ, “БОРИКА” и банките в страната да даде резултат до края на 2023 г. с реализацията на още един важен проект –

за присъединяване на оперираната от “БОРИКА” платежна система BISERA7-EUR към TIPS.

Това е услугата на Евросистемата за сетълмент на незабавни преводи в евро. Проектът за присъединяване към TIPS е логично продължение на въвеждането на незабавни плащания в лева в съответствие със SEPA cхемата за незабавни плащания, отбелязва подуправителят на БНБ. 

Българската народна банка и депозитарите на ценни книжа в страната – Депозитарят на държавни ценни книжа в БНБ и “Централен депозитар” АД, в сътрудничество с EЦБ, работят в рамките на предварително разчетени срокове за присъединяване към платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S), в която към момента са включени 19 депозитаря на ценни книжа от европейски страни. 

С очакваното присъединяване към T2S, двата български депозитаря ще предлагат на своите участници сетълмент на принципа “доставка срещу плащане” на ценни книжа и парични средства в евро в централнобанкови пари. За емитентите и инвеститорите в ценни книжа предимствата са свързани с осигуряване трансграничeн сетълмент, диверсифициран портфейл от инвестиции и по-разнообразна инвеститорска база. Присъединяването на българските депозитари към T2S, заедно още с няколко депозитаря на ценни книжа от Европейския съюз (ЕС), се очаква да стане до средата на септември 2023 година. Тестовете на българските депозитари с T2S платформата вече започнаха, а тестове с участниците в тях са предвидени за второто тримесечие на тази година, уточнява Стоянова.

В момента

в БНБ се изгражда нова интегрирана информационна система,

която ще позволи през единна входна точка, чрез една платформа, да се събира цялата информация за кредитите и кредитния риск. В новата платформа ще бъде интегриран и Централният кредитен регистър. Платформата ще може да се ползва за нуждите не само на статистиката, но и на банковия надзор, за дейността по преструктуриране на кредитни институции и икономическия анализ.

Документите ще се представят в една система по единни стандарти за страната и ЕС, което ще повиши качеството и консистентността на събираната информация.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]