Пореден ден на протести жителите на Мусагеница

Мусагеница протест

За пореден път жителите на Мусагеница излязоха на протест срещу презастрояването на квартала.

Скандирайки “Искаме градинки, не искаме бетон” блокираха кръстовището мужду булевардите “Г. М. Димитров” и “Драган Цанков”. Хората изразяват несъгласието си Столична община да разпродава имотите си на частни лица. Те настояват да се отмени решение на Столичния общински съвет от юли 2018 г.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Кабинетът ще избере председател на Бюрото за правна помощ

Утре, 15 март, ще се проведе заседание на Министерския съвет, на което ще бъде разгледан проект на решение за приемане на план за 2023 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Тя е за периода 2021 – 2027 година.

В дневния ред е заложен и проект на решение за определяне на председател и на заместник- председател на Националното бюро за правна помощ и проект на решение за приемане на отчет за 2019 – 2022 г. за изпълнението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018- 2024 година.

Също така в утрешния ден ще бъде обсъден и проект на решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на Търговския закон и проект на постановление за приемане на наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Националната библиотека с проект за социално сближаване на етносите

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” стартира изпълнението на проект “Единство в различието”. Целта е социално сближаване на етносите в България чрез опознаване и популяризиране на културното наследство, предаде БНР. Акцентът е върху културното наследство на ромските, еврейските и арменските етнически групи, като така се показва съжителството на културите на различните етноси и на българите.

Проектът предвижда поредица от събития за популяризиране на културите на обхванатите етнически групи.

Националната библиотека ще бъде домакин на дейности за деца и младежи – ателиета и работилници, в рамките на които участниците ще се запознаят с институцията Национална библиотека, с нейната роля, функции и богати колекции и ще се акцентира върху символи на културата и на духовността за българите, арменците, евреите и ромите. Ще бъде изработен календар на празниците и обичаите на различните етноси и култури и ще се търсят пресечните точки. Ще се проведат и серия от събития в рамките на инициативата “Етнокафене”, а гостите ще бъдат писатели, изследователи, артисти, представители на науката, културата и изкуството, които ще представят приноса на културните и етнически малцинства към културното многообразие.

Проектът интегрира българо-исландско партньорство с Международния център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdís към Университета на Исландия, който поддържа инициативата “Ромите в Центъра”, обединяваща през годините поредица от проекти, свързани с ромски изследвания.

В проекта участват Народно читалище “Слънце – 1879” в град Ихтиман (което обединява усилията на ученици от местната ромска общност около инициатива за изучаване на ромското културно присъствие в родния край и повишаване на обществената осведоменост по темата на територията  на общината) и Сдружение “Нови възможности” (което представя пъстротата на ромската култура в тридневен фестивал “Дни на ромската култура”).

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]