Скандално: Над 1000 лева за животоподдържащо лекарство ще трябва да плащат пациенти, ако НЗОК и фармацевтите не подпишат договора

Над 1000 лева за животоподдържащо лекарство ще трябва да плаща пациент с множествена склероза след 1 април, ако Здравната каса и Фармацевтичният съюз ...

ЕП одобри нова директива за прозрачност на заплащането

Европейският парламент одобри днес (30 март) окончателно с 427 гласа „за“, 79 гласа „против“ и 76 гласа „въздържал се“ новата директива за прозрачност на заплащането.

Тя задължава дружествата от Европейския съюз (ЕС) да оповестяват информация, чрез която служителите да могат да сравняват заплатите си и да съобщават за разлики, основани на пола. Целта ѝ е да премахне разликата в заплащането на жените и мъжете, която в ЕС е средно 12.7 процента. В България е 12.2 на сто според последните актуални данни към 2021 година.

Държавите членки трябва да транспонират директивата в националното си законодателство до 2026 година.

От Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) апелираха националните правителства да приложат текстовете ѝ незабавно, тъй като жените са чакали достатъчно дълго за равно заплащане.

Според ЕКП забавеното прилагане на новата директива ще струва на работещите жени средно 17 000 евро под формата на пропуснати ползи. За българските жени сумата е 5048 евро, ако директивата влезе в сила чак през 2026 година, показват изчисленията на ЕКП.

Според данните на изследователския институт на ЕКП, ако разликата в заплащането на жените и мъжете продължи да е на сегашното си ниво:

  • Всяка година бездействие ще струва на жените средно 4256 евро под формата на пропуснати ползи.
  • Ако правителствата изчакат до 2026 г., за да транспонират директивата, жените ще загубят между 1 872 и 36 334 евро.
  • Жените в Австрия, Дания и Германия ще загубят най-много, ако разликата в заплащането на жените и мъжете продължи да съществува.

Директивата предвижда забрана на клаузите за тайна на заплащането. Работниците и синдикатите ще имат правото да получават ясна и пълна информация за  индивидуалните и средните равнища на заплащане, групирани по пол. Освен това не трябва да има договорни условия, които да ограничават работниците да оповестяват възнаграждението си или да търсят информация за същата или други категории възнаграждения на работниците.

По въпроси, свързани със заплащането, доказателствената тежест ще се прехвърли от работника към работодателя. В случаи, когато работникът смята, че принципът на равно заплащане не е приложен и сезира съда, националното законодателство следва да задължи работодателя да докаже, че не е имало дискриминация.

Формирането на възнагражденията трябва да се основава на неутрални по отношение на пола критерии и да включват неутрални системи за оценка и класификация на работните места. Обявите за свободните работни места и длъжностите трябва също да бъдат неутрални по отношение на пола, а процесите на набиране на персонал да се провеждат по недискриминационен начин.

Ако отчитането на заплащането показва разлика в заплатите на жените и мъжете от най-малко 5%, работодателите ще трябва да извършат съвместна оценка на заплащането в сътрудничество със синдикатите.

Държавите членки ще трябва да въведат  ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, например глоби, за работодателите, които нарушават правилата, предвижда още директивата. Работник, който е претърпял щети в резултат на нарушение, ще има право да поиска обезщетение.

“Работещите жени чакат повече от 45 години, за да бъдат приложени законите на ЕС за равното заплащане, така че няма време за губене, за да се приложи директивата за прозрачност на заплащането. Жените са непропорционално засегнати от кризата с разходите за живот заради разликата в заплащането и не могат да си позволят да загубят още през следващите три години заради бездействието на съответното правителство. Националните правителства трябва да превърнат прилагането на директивата за прозрачност на заплащането в приоритет като част от отговора си на кризата. Тук става дума за реални пари за работниците, а не за статистически данни”, коментира генералният секретар на ЕКП Естер Линч. 

Тя добави, че тази директива няма да сложи край на неравенството в заплащането за една нощ, но ще даде на работещите жени и техните синдикати мощни инструменти за разобличаване и оспорване на дълбоко вкоренената дискриминация, която се крие зад него.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]