Наталия Илиева е новият председател на Бюрото за правна помощ

Днес (15 март) Министерския съвет одобри проект на решение, с който определи Наталия Илиева за председател на Националното бюро за правна помощ (НБПП). За неин заместник е избрана Лилия Георгиева.

Наталия Илиева е завършила Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Право“. Тя е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия през 1999 година. През 2017 г. е избрана за резервен член на Софийския адвокатски съвет, където активно се занимава с отчитането на правната помощ.

От 9 април 2019 г. Илиева е определена за заместник-председател на Националното бюро за правна помощ. Въз основа на Решение на Министерския съвет от 30 септември 2020 г. тя е заемала длъжността председател на НБПП. Наталия Илиева довършва мандата на Елена Чернева, който беше прекратен предсрочно, поради заемане на длъжността заместник-омбудсман.

Лилия Георгиева е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Тя е вписана като адвокат в Адвокатска колегия – в Монтана през 1997 година. От 2007 г. до момента е член на Софийската адвокатска колегия. По време на работата на 47-мия парламент на Република България тя е била началник на политическия кабинет на министъра на правосъдието.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]