Политиците трябва да реализират 6 важни политики: Исканията на 12 бизнес организации

Последните четири парламента бяха със средна продължителност на съществуване от около 100 дни. Разбираемо е, че повечето обещания, които бяха дадени от политиците към бизнеса, нямаше как да бъдат осъществени, но отлаганите важни за българския бизнес и за икономиката на България теми от важни се превръщат в спешни, неотложни, а при настоящата геополитическа обстановка – в определящи за развитието на страната и за бъдещето на всички. Това е основен акцент в отворено писмо, подписано от 12 бизнес организации и с адрес политическите партии в България. Съответно, те посочват няколко крайно необходими стъпки, за да има добро бъдеще за България: 1. Възможно най-бързо приемане на България в Еврозоната и Шенген Оставането на България извън Еврозоната и Шенген поставя клеймо върху бизнеса и върху нас, българите, което дълго време ще е пречка за развитието на икономиката ни и за възможността повече българи да живеят по-добре. ОЩЕ по темата: Какво не стигна на България да приеме еврото от първи опит: ГЕРБ и инфлацията 2. Осъществяване на нужните законодателни и административни реформи за гарантиране върховенството на закона в страната ни Предприемачите и компаниите изпитват постоянни затруднения заради негативната репутация на България и недоверието към правораздавателните институции. Очевидно е, че няма как да бъдем предпочитан партньор за глобалните инвеститори при наличието на толкова много скандали, свързани със съдебната ни система. ОЩЕ по темата: Корупцията пречи на България в борбата с пандемията 3. Наложителни реформи в българското образование Сериозни проблеми с намирането на кадри имат 70% от работодателите. Българската образователната система не отговаря на нуждите на съвременното общество и бизнеса. А 47% от учащите завършат като функционално неграмотни хора, които не притежават нужните умения и знания, за да построят успешен или поне нормален живот. ОЩЕ по темата: Системата или преподавателите са виновни за лошите резултати в гимназията? 4. Осигуряване на работещи регулатори и институции 5. Гарантиране на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост 6. Подобряване на условията за насърчаване на инвеститорите Решението е подобряване на политиките за привличане на чуждестранни инвеститори чрез: въвеждане на обективна точкова система за определяне на нивото на директни финансови стимули за производствени инвестиции; намаляване и опростяване на праговете за квалификация на инвеститорите; квалифициране на регионите в България спрямо нивото на развитие по ниво на безработица и средна работна заплата. Тези мерки са изключително спешни и дори закъснели, защото съседните на България страни успяват да привлекат множество инвестиции.  Сърбия успя в последните години да привлече няколко значими проекта за над EUR 100 000 000 (заводи за мотори за електрически автомобили, гуми и автокомпоненти) и няколко за над EUR 1 000 000 000, както и множество по-малки. Една от основните причини за тези успехи е, че средната регионална държавна помощ, отпускана на инвеститори в страни като Чехия, Словакия, Унгария, Сърбия и Румъния, е между 15–45% от направената инвестиция. В България е под 3%. В писмото се напомня следното: През 2023 г., наред с кризите, пред нас се отварят исторически възможности. Ще станем свидетели на трансформация на света, която може да сравним с навлизането на Интернет в живота ни от края на XX и началото на ХXI век. Пробивът в развитието на изкуствения интелект ни изправя пред предизвикателства и възможности, които ще донесат просперитет за държавите, които успеят да реагират адекватно на промените, и ще поставят в неконкурентно положение всички, които изпуснат момента, в който трябва да се адаптират към новите реалности. Войната в Украйна предизвиква поредното пренареждане на пазара, веригите на доставки и структурата на производителност в Европа. След края на войната ще започне възстановяването на Украйна, което, по общо мнение, ще бъде най-големият икономически проект в Европа. Само с редовно правителство България може да бъде активен участник в този процес и да направим скокове напред, които да осигурят по-висока добавена стойност на бизнеса ни и просперитет за повече българи. Без правителство рискуваме отново да бъдем пасивни наблюдатели, но ще имаме още по-неконкурентна икономика и рискуваме да обречем на повече бедност много наши сънародници. Подписалите се организации:  Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА) Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) Българска асоциация на софтуерните технологии (BASSCOM) Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) Българската предприемаческа асоциация (BESCO) Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) Българската финтех асоциация Интерактив Адвъртайзинг Бюро България (IAB България) ИКТ Клъстер Сдружение на фамилния бизнес - България (FBN Bulgaria)

text