България първа по ръст на заплатите в ЕС

България се нарежда на първо място в Европейския съюз по ръст на почасовите разходи за заплати, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. Номиналните почасови разходи на работодателите у нас за възнаграждения, общо за икономиката, нарастват с 16.5% на годишна база през последното тримесечие на миналата 2022 година. След България по най-висок ръст се подреждат Литва (+15.7%), Унгария (+14.9%), Румъния (+11.2%), Словения (+10.8%), Полша (+10.2%), Естония (+10.1%) и Хърватия (+8.7%). Страните с най-нисък ръст в номиналните почасови разходи за възнаграждения са Португалия (+1.1%), Малта (+2.8%), Люксембург (+3%), Дания (+3.2%), Гърция (+3.3%), Швеция (+3.3%) и Кипър (+3.7%). Къде у нас заплатите са под 1 000 лева? Данните показват, че предимно страни с ниските възнаграждения в ЕС отчитат и най-висок годишен ръст в почасовите разходи за заплати, тъй като изхождат от ниска база. Враца застана на второ място по заплати след София, а най-платени у нас са... футболистите Годишното нарастване на номиналните почасови разходи за възнаграждения в Германия, която е най-голямата икономика в ЕС, достига 5% през последното тримесечие на миналата година с уточнението, че данните в Германия подлежат на бъдеща ревизия. Средното годишно нарастване на номиналните почасови разходи за възнаграждения в ЕС възлиза на 5.4% през последния тримесечен период на 2022 година. Доходите на 68% от българите остават непроменени на фона на скока в цените Като цяло общите разходи за труд (плюс осигуровки и данъци) в ЕС нарастват средно с 5.8% на годишна база, докато в България ръста е 16.1% за година – отново най-високият в ЕС.

text