Инфлацията нараства в десет страни от ЕС през февруари

Годишната инфлация засилва темпа на растеж в десет страни от Европейския съюз през февруари, докато в петнадесет членки се отчита понижение, а в две страни, нивото остава същото от предходния месец. Така годишната инфлация в ЕС през февруари намалява минимално до 9.9%, спрямо 10% през предходния месец януари, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. Конкретно за еврозоната, годишната инфлация отстъпва до 8.5% през февруари, спрямо 8.6% през предходния месец. Месечната инфлация възлиза на 0.8% за ЕС и еврозоната. Годишната инфлация в България продължава да се забавя и през февруари Страните, където годишната инфлация нараства през февруари, спрямо предходния януари, са следните: Германия (9.3% през февруари, спрямо 9.2% през януари), Ирландия (8.1%, спрямо 7.5%), Испания (6%, спрямо 5.9%), Франция (7.3%, спрямо 7%), Малта (7%, спрямо 6.8%), Нидерландия (8.9%, спрямо 8.4%), Полша (17.2%, спрямо 15.9%), Словакия (15.4%, спрямо 15.1%), Финландия (8%, спрямо 7.9%) и Швеция (9.7%, спрямо 9.6%). Страните където годишната инфлация остава стабилна през февруари са Португалия (8%) и Румъния (13.4%), докато във всички останали 15 членки годишната инфлация се понижава спрямо януари. България сред страните с най-висока месечна инфлация в ЕС Страната с най-висока годишна инфлация в ЕС през февруари Унгария (25.8%), следвана от Латвия (20.1%) и Чехия (18.4%). Държавите с най-ниско ниво на годишната инфлация са Люксембург (4.8%), Белгия (5.4%) и Испания (6%). България заема осма позиция по-най-висока годишна инфлация в ЕС с ниво от 13.7% през февруари, според хармонизираният индекс на потребителските цени, прилаган от Евростат. Минимален спад на годишната инфлация в еврозоната през февруари Девет страни от ЕС записват икономически спад на тримесечна база в края на 2022 г.

text