Москва с нови мерки срещу “неприятелските” валути

От 1 април търговските кредитори в Русия ще трябва да правят по-големи разноски за пасивите си в т. нар. “неприятелски” валути. “Банк России” повиши…