Найден Тодоров: Настроението в Министерство на културата е тревожност, хаос и несигурност за бъдещето

Настроението в Министерство на културата е много тревожност, малко хаос и несигурност за бъдещето. Това идва от едно перманентно недофинансиране през …