Николай Драгиев за изчезналата подводница „Титан“: Ще бъде истинско чудо, ако петимата пасажери бъдат намерени 

По-всяка вероятност известният кораб „Титаник“ ще вземе още пет жертви. Ще бъде истинско чудо, ако пасажерите изобщо бъдат намерени. Това …

KBC Груп получи високо международно отличие за успешното прилагане на устойчивата си политика

Питър Рубен, кънтри мениджър на KBC Груп в България и главен изпълнителен директор на ОББ, бе отличен със специалната награда за устойчиво банкиране в рамките на международния конкурс 2023 SDG Pioneers към Глобалния договор на ООН.
Чрез кампанията си „Да превърнем глобалните цели в бизнес на местно ниво” всяка година Глобалният договор на ООН отличава пионери в областта на устойчивото развитие. Питър Рубен бе сред избраните бизнес лидери, които използват възможностите на бизнеса си, за да постигнат 17-те цели за устойчивото развитие на ООН. Признанието се присъжда на мениджъри, които чрез собствената си компания или чрез мобилизацията на други предприятия, помагат за постигането на една или повече от целите за устойчиво развитие на ООН, като същевременно допринасят за успеха на бизнеса си. През 2023 г. избраните пионери от всички континенти ще бъдат претенденти за глобалния кръг в рамките на Общото събрание на ООН през септември 2023 г.
Получената награда свидетелства за стабилната и работеща стратегия за устойчиво развитие на KBC Груп България. Тя се основава на принципа да поставяме клиентите си в центъра на всичко, което правим, като същевременно изпълняваме отговорността си към обществото, в което работим, и неговата местна икономика. ОББ и ДЗИ поставиха устойчивостта като свой основен приоритет, тъй като това е област, в която не само ние, като част от KBC Груп, трябва да осъществим огромен преход, но тя е и в дневния ред на нашите клиенти.
През 2019 г. KBC беше една от първите финансови институции в Европа, които се присъединиха към Колективния ангажимент за действия в областта на климата под егидата на Програмата на ООН за околната среда за постигане на неутрална икономика по отношение на климата и общество до 2050 г. ОББ и ДЗИ вече са намалили въглеродния си отпечатък с 56% от 2015 г. насам (7505 тона през 2020 г. в сравнение с 16 880 тона през 2015 г.), като сме на път да постигнем -75% до 2025 г. и -100% до 2050 г. Всички компании, част от групата, предприемат конкретни мерки, включително за непряко потребление на енергия (спестяваме 2998 тона), намалихме и служебните пътувания и транспорта (спестяваме 435 тона), а с мерките, обхващащи разделното събиране на отпадъци, потреблението на вода и хартия, ще спестим допълнително 17,35 тона CO2 до 2025 г.

Разработването на устойчиви финансови решения за нашите клиенти и по-високата цел да ги подкрепяме активно в прехода им към устойчивост на климата промениха изцяло начина, по който разработваме продукти и услуги. KBC Асет Мениджмънт, например, има повече от 15 години опит в тази област, а през последните няколко месеца KBC Груп България прилага пакет от най-добрите ESG фондове в България. В KBC Груп в международен план вече 70% от новите инвестиции са отишли в такъв тип фондове през миналата година и очакваме същата тенденция да се развие и тук в България. Неотдавна стартирахме програма за зелени ипотечни кредити. Поставили сме си амбицията да утроим размера на портфейла от възобновяеми енергийни източници и да гарантираме, че делът му в общия енергиен портфейл на ОББ ще бъде поне 65%. За тази цел имаме специален кредитен продукт за финансиране на фотоволтаични централи с мощност до 2 MW. ОББ разработи и собствен калкулатор на въглеродните емисии, специално за земеделските производители. Нашата лизингова компания, ОББ Интерлийз, наскоро започна да предлага лизинг на електрически автомобили и гражданска отговорност от ДЗИ за електрически автомобили при преференциални условия. С тази нова оферта отново целим да насърчим желаещите да наемат автомобил на лизинг да изберат по-екологичния вариант.

Проф. Радулов: Налице е непотизъм, обмислям да инициирам проверка – колко са роднините в структурите на МВР

Не усещам заряд, който би могъл да изведе МВР от състоянието на будна кома, в което се намира. В структурите на МВР са назначени цели семейства. Това …