Доц. д-р Мариана Тодорова: ИИ създава дигитални близнаци на съществуващи личности, с цел комерсиализиране на образа

Дигиталният близнак на Брус Уилис е конкретен пример и проявление на независимостта и отделния живот на този дигитален двойник на реално съществуващи ...

ПРБ и МВР с междуведомствено звено за борба с наркоразпространението, трафика на хора и миграцията

Изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов и министърът на вътрешните работи Калин Стоянов днес подписаха заповед за създаване на специализирано междуведомствено звено.

Неговата цел е да подпомага разследването по досъдебни производства, образуването на преписки, събирането и анализа на информация за организирани престъпни групи и лица, свързани с производство, държане и разпространение на наркотични вещества, трафик на хора и на незаконната миграция. В специализираното звено участват прокурори от Върховна касационна прокуратура, ръководни служители от ГД „Национална полиция“ и ГД „Борба с организираната престъпност“. Те ще извършват мониторинг на оперативни дела, преписки и досъдебни производства с цел своевременното им приключване. 

С оглед превенция срещу разпространението на наркотици със съдействието на Министерство на образованието и науката ще се организират разяснителни дискусии, срещи и обучения с ученици, учители, родители и представители на охранителни фирми, отговарящи за сигурността в учебните заведения, за вредоносните последици от употребата на наркотични вещества и тенденциите при тяхното разпространение. Участниците в образователните сесии ще бъдат запознавани и с предвидената наказателна отговорност и санкциите, съгласно действащото законодателство.

Междуведомственото звено ще представя ежемесечен доклад на главния прокурор и на министъра на вътрешните работи за извършената работа, като целта е изготвянето на оценка на наличните данни, осъществяването на мониторинг и подобряване ефективността на работата на прокуратурата и МВР. Резултатите от дейността на звеното по противодействие на организирани престъпни групи и лица, занимаващи се с разпространението на наркотични вещества, трафик на хора и незаконна миграция, ще бъдат представяни регулярно на обществеността. 

Контролът по ръководството и координацията на съвместното звено са възложени на заместник главния прокурор при ВКП и на главния секретар на МВР, съобщиха от пресцентъра на ПРБ.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Кабинетът ще уведоми “Лукойл” за прекратяването на концесията на “Росенец“  

Правителството прие решение да уведоми „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за прекратяването на Договора за предоставяне на концесия върху терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

Концесионният договор беше прекратен с приетото от Народното събрание изменение на § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Правителственото решение е прието неприсъствено.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]