Доц. д-р Мариана Тодорова: ИИ създава дигитални близнаци на съществуващи личности, с цел комерсиализиране на образа

Дигиталният близнак на Брус Уилис е конкретен пример и проявление на независимостта и отделния живот на този дигитален двойник на реално съществуващи …