Изходният код за тол системата е изчезнал от АПИ

Андрей Цоков

Изчезнал е така нареченият изходен код на електронната системата за събиране на пътни такси по републиканската пътна мрежа (тол системата). Това обяви пред репортери министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Министърът е сезирал Държавна агенция „Национална сигурност“. След доклад от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ до МРРБ, Цеков е информирал ДАНС, че изходният код не е наличен в АПИ и няма информация къде и от кого се съхранява. Той е поискал съдействие от Агенцията за проверка, тъй като Националната тол система е част от националната сигурност на страната.

“Тол системата, за която държавата е платила 180 млн. лв. и която трябва да бъде както софтеурно, така и хардуерно собственост на българската държава, на практика не се контролира в момента от държавата“, подчерта регионалният министър и коментира, че това не позволява агенцията да има проследяемост и контрол върху системата, така че да може да събира дължимите тол такси.

Министърът съобщи още, че достъп до системата в момента има единствено и само нейният разработчик, макар че в договора изрично е упоменато, че изходните кодове се предоставят на АПИ. Вътрешната проверка в АПИ е установила, че изходният код е предаден от изпълнителя на възложителя с приемо-предавателни протоколи на CD диск и USB преносима флаш памет, съответно през 2018 и 2019 година. Първоначално изпълнителят е предал на АПИ ключа за електронната система за винетките, а на следващата година – и този за тол таксите. В момента обаче те не са налични в Агенцията.

Институтът по пътища и мостове към Агенция „Пътна инфраструктура“ започна проверки на равността на настилките по магистрални и първокласни участъци от републиканската пътна мрежа, на които скоро изтича гаранционният срок. Проверките, които ще се извършват с профилограф, започнаха днес на един от последно въведените в експлоатация участъци на магистрала „Хемус“ – между Ябланица и п. в. „Боаза“. На старта на инспекцията присъстваха министър Андрей Цеков, зам.-министърът Николай Найденов и началникът на отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ в Института за пътища и мостове инж. Светослав Каймаканов.

Предвижда се на първо време да се измери повърхностната равност на 13 пътни участъка, състоянието на дилатационните фуги на пет мостови съоръжения и да се вземат сондажни ядки на още десет пътни отсечки. „Изготвен е график за месец септември за първата част от по-мащабната проверка, която стартира на републиканската пътна мрежа“, обяви Цеков. “Тестът с профилограф е тип образна диагностика или индикатор за това дали има по-сериозни деформации и евентуално дали има проблеми с качеството на вложения материал, с носимоспособността на настилката и с дебелината на пътната конструкция”, разясни министърът. По думите му, ако се установят такива проблеми, държавата ще предяви правата си спрямо изпълнителите, които за своя сметка, в рамките на гаранционния срок на обектите, ще трябва да ги отстранят.

“Искаме да преустановим практиката да се проверяват само обекти, на които е изтекла гаранцията, както беше направено по времето на служебния кабинет“, подчерта Цеков и добави, че изпълнителят носи отговорност в рамките на определени гаранционни срокове, като за ново строителство на автомагистрали гаранционният срок е седем години, за първокласни и второкласни пътища е пет години, за третокласни е четири години.

Лазерният профилограф, който ще се използва за проверките е на Dynatest MARK IV, купен е през 2008 г. със заем от Световната банка и е доставен на Института по пътища и мостове. Апаратурата работи с лазерни датчици, измерва неравностите на повърхностния слой на пътната настилка съгласно международен индекс за неравности. Профилографът се обслужва от екип от двама човека – водач и оператор. В реално време операторът може да следи на екран стойностите от измерванията.

Институтът по пътища и мостове има Сертификат за акредитация № 197 ЛИ от 05.01.2023 г., валиден до 01.04.2025 г., издаден от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, в който са включени изпитвания на повърхностните качества на настилките със съответните стандарти и методики.

По време на днешната проверка стана ясно и че по новоизграждащите се участъци на магистрала „Хемус“ се работи с недостатъчни темпове, поради претенции от страна на изпълнителите за индексация на плащанията. Въпросът е дали по договорите, по които е възлагано и превъзлагано строителството на „Хемус“ може да се прави индексация на средствата, тъй като са нарушени поне три закона, стана ясно от думите на министъра.

„В момента работна група извършва правен анализ на всички тези договори. Паралелно с това беше назначена държавна финансова инспекция, която да ги провери и очаквам резултатите“, подчерта Андрей Цеков. И допълни, че в рамките на месец септември ще има становище по въпроса и се очаква да бъде намерено решение за това как ще се процедира по-нататък.

„За съжаление, магистрала „Хемус“ е заложник на порочни възлагания, извършени през 2018-а и 2019-а година в нарушение на Закона за обществените поръчки и на още по-порочни превъзлагания и на бездействие на няколко поредни правителства, които не са предприели никакви стъпки, за да преустановят тези практики и да потърсят решение как да продължи строителството на аутобана“, беше категоричен регионалният министър.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Всеки пътник излиза на БДЖ средно по 1000 лева (част І)

Симеон Ананиев Мартин Янев

Железопътните експерти проф. Симеон Ананиев и Мартин Янев: 90 на сто от българските пътнически влакове са натоварени под 5%. Ако утре „БДЖ-Пътнически превози” изчезне, никой няма да забележи липсата му. Пътническата услуга на БДЖ не е нужна на обществото

Статистиката сочи, че 90 на сто от българските пътнически влакове са натоварени под 5%. Което икономически е ужасно. Същевременно държавното предприятие БДЖ трябва да отчете влак-километри, за да получи субсидия. Затова може да се види много мощен локомотив като %“Хан Аспарух“, прочул се около закъснението на „Ориент експрес“, да дърпа единствен вагон, в който се возят шест човека. По скорошни изчисления един пътник излиза на БДЖ средно 1000 лв.

Това заявиха във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ проф. Симеон Ананиев и Мартин Янев от Клъстър Зелен транспорт.

Още от интервюто:

Какви изводи за състоянието на БДЖ напомни аварията с „Ориент експрес“ край Образцов чифлик?

Защо частни превозвачи не конкурират БДЖ в пътническите превози?

Какъв е профилът на българина, който се вози в българските влакове?

Разполага ли България с адекватна инфраструктура за модерен ЖП транспорт?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

АПИ е извършила нарушения за над 710 млн. лева при поръчки за пътна поддръжка

ремонт пътища

Сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагането на дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътища Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са констатирани при проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Инспекцията е възложена от вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на 28 юни 2022 година, като докладът е представен на Министерството на финансите на 29 август 2023 година, респективно на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – на 25 август 2023 година.

Задачата на финансовата инспекция е била „Проверка за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на дейности, чрез допълнителни и извънредни задания при изпълнението на сключени договори, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г. с предмет поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища“.

В обхвата на финансовата инспекция са проверени 95 броя допълнителни и извънредни задания на обща стойност 718 833 709 лв. без ДДС, квалифицирани от органите на ДНСК като „основен ремонт“ по договорите за превантивно поддържане на републиканските пътища от АПИ.

При проверката е установено, че по 90 допълнителни задания на стойност 710 331 833 лв. без ДДС, без да са налице основанията по чл. 116, ал.1 от ЗОП, са изменени договорите за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища и с тях са възложени дейности с обхват и естество на „основен ремонт“, които са извън предмета им. С това са нарушени съществени изисквания на ЗОП.

За установените нарушения при възлагане на поръчките са съставени 69 бр. актове за установяване на административно нарушение (АУАН) срещу 4 длъжностни лица, подписали допълнителните задания. По останалите 21 бр. задания не е ангажирана административнонаказателна отговорност срещу отговорните длъжностни лица, подписали допълнителните задания, поради изтекли 3 годишни срокове по чл. 261, ал. 1 от ЗОП.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Мая Манолова внесе искане в съда за спиране действията по заграждане на ПСА

“ЛЕВИЦАТА!”: Следващите ни действия ще са сезиране на прокуратурата за самоуправството на кмета на София и на района, на областния управител и на МВР

„Внасяме искане, с което настояваме АССГ да спре действията по заграждане на Паметника на съветската армия, по фиктивно „обследване“ и на практика подготовка за демонтиране и унищожаване на паметника. До момента заграждането на паметника и намерението на областната управа да вкарва вишка, скеле, кран и всички действия за установяване „опасността“ на паметника са незаконни, защото се опират на заповед на главния архитект на София, в която без надлежните експертизи и експертни становища се твърди, че паметникът е в предаварийно състояние.“

Това заяви Мая Манолова, председател на “Изправи се, България”, част от лявото обединение “ЛЕВИЦАТА!” при внасянето на искане в Административен съд София – град за спиране изпълнението на заповедта на областния управител на София за заграждане на Паметника на съветската армия.
Манолова уточни, че не е ясно как е установено това предаварийно състояние, кои са експертите, които твърдят това, не е ясно има ли експертни становища, на кого са възложени. По думите ѝ това е една смешна заповед на главния архитект – „абсолютно несъстоятелна и без мотиви“.

От “ЛЕВИЦАТА!” и представилите на палатковия лагер, който защитава паметника от опитите да бъде демонтиран продължават с действията си в защита на монумента. Според тях има информация, че Столична община и областната управа се опитват да подменят заповедта на главния архитект с друга такава, която според тях е издадена през 2022 г. като по този начин ще опитат да оставят и гражданските жалби срещу тези заповеди без разглеждане като недопустими.

„Следващото ни действие ще бъде да сигнализираме прокуратурата за самоуправни действия на областния управител, на кмета на София, на районния кмет и на МВР, които със сила осигуряват изпълнението на едни абсурдни, незаконни, необосновани актове като тази на главния архитект. И сега се чудят дали да антидатират тази заповед с друга, която е от преди година. Ако това е така, какво са правили цяла година. Институциите се оплетоха, защото в действията си не се опират на закона, а просто изпълняват политическа поръчка, което е много жалко в държава, която претендира да е правова.“ Така Мая Манолова обобщи бъдещите действия на “ЛЕВИЦАТА!” и на хората от палатковия лагер като по думите ѝ това е причината да продължават да пазят паметника и няма да позволят на „никакви вишки, скелета, кранове и прочие уж да обследват, но реално да подготвят паметника за демонтиране, защото тези действия са незаконни.“

Адвокат Йордан Топалов, от “Изправи се, България” потвърди, че жалбите са изготвени, защото няма нищо законно в действията на Столична община и на областната управа. По думите му държавата не разполага с акт за собственост на имота и поради тази причина не може да го обявява от публична държавна в частна държавна собственост. Не могат да покажат и строителни книжа, нито конструктивна част, нито архитектурна част. Според него няма документ, на базата, на който да се направи някаква експертиза.

Виктор Йочев от палатковия лагер на “ЛЕВИЦАТА!” заподозря и бъдещи бизнес интереси зад деактуването на парцела в частна държавна собственост, тъй като цялата Княжевска градина представлява един цял обособен парцел и се деактува цялата градина, а вече има пример как част от нея е отдадена за частен паркинг. Опасенията на протестиращите са, че в следващите мандати управляващите биха могли да развият търговските си и бизнес интереси на всякакви кръгове, свързани с десните партии.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Отново в първи клас!

Нарушен синхрон и контакт между оперативните служби на МВР и съответните компетентни прокуратури – проблем № 1 на борбата срещу престъпността. Това установило като за начало новосъздаденото междуведомствено звено за мониторинг на оперативни дела, преписки и досъдебни производства за наркоразпространение, трафик на хора и незаконната миграция. Вместо очакваната конкретика за съдебно-полицейска корупция медиите бяха уведомени че работата тепърва предстои. И че никак не е конкретна, а в посока на звездите.

Основната ни цел е да гарантираме събирането на достатъчно годни и убедителни доказателства за защита на обвинителната теза в съда за разобличаване и осъждане на извършителите на тези престъпления. И всичко това – в разумен срок. Звеното е натоварено със задачата да събира, обобщава, анализира и оценява информацията по тези дела, за да може да установи проблемите в оперативната дейност, да констатира слабостите в работата, да дефинира причините за допуснатите слабости и проблеми и да предприеме адекватни мерки за подобряване на ефективността. Звеното ще се съсредоточи върху осигуряването на непосредствен контакт между оперативните служби в МВР и компетентните прокуратури, за да се гарантира законосъобразното провеждане на досъдебни производства“, доложи прокурорът от Върховната касационна прокуратура Илиян Рангелов.

Въобще все неща, които разследващите и техните началници трябва да вършат в рамките на законовите си правомощия и трудови правоотношения. Как анализът на числа и обобщаването на данни ще ограничат бизнеса с мигрантите, които изскачат като скакалци на всяка крачка, и с дрогата, която залива страната, нямаме въображение да си представим. Защото въображението ни се изчерпа в очакванията на резултати от безброй предходни спецзвена, които обещаваха същото. Пробвайте с търсачката и после теглете калема.

През 2007 г. прокурорското спецзвено, съставено по инициатива на тогавашния шеф на държавното обвинение Борис Велчев, се похвали с приключването на разследванията и внасянето на обвинителни актове по 10 от поверените му 25 дела от значим обществен интерес. С това успехите приключиха, после спецзвеното се разпадна и никой в крайна сметка не отчете липсата на осъдителни присъди.

През 2015 г. главен прокурор е Сотир Цацаров, който в отговор на мониторинга от Брюксел подписва споразумение с МВР и ДАНС за създаване на ново спецзвено срещу корупцията. Познайте кой го оглавява. Ами този, който създаде сега новото – Борислав Сарафов. Работата беше очертана в две основни направления – по високите етажи на държавната и общинската власт и сред магистратите.

Всички висящи проверки и разследвания в тези насоки бяха прехвърлени на спецзвеното, чиято дейност трябваше да бъде подпомагана с информация от НАП, митниците, Агенцията за държавната финансова инспекция и други държавни органи. Служителите на структурата преминаха дори “по румънски модел” тестове за интегритет, включващи изследвания с детектор на лъжата и проверки в масивите на службите.

Ще речете – ама това пак си им е работа, какво специално има тука?! Е, специалното беше че тогавашното ново спецзвено щяло да работи в условията на информационно затъмнение. Медиите щели да получават съобщения за работата му от пресцентровете на страните по споразумението само след разрешение на главния прокурор или на заместника му Сарафов. На лицата от състава на звеното беше забранено да съобщават каквато и да е информация за дела и проверки на други органи, независимо от заеманата от тях длъжност в структурите на прокуратурата, МВР и ДАНС.

Ограничения, които не ловяха тогавашния премиер Бойко Борисов, който подгря очакванията с думите: “Всяка сряда се събираме с главния прокурор, заместник главния прокурор, ДАНС, службите, НАП, митници, МВР. Работим много активно. Подготвят се доста интересни неща!” Каквито така или иначе си се случват в тази територия на беззаконието, но със същия дефицит – липса на осъдителни присъди срещу голямата корупция, каквито и ударените при Иван Гешев олигарси няма да дочакат.

А ето как коментира онази поредна специнициатива тогавашният опозиционер и сегашен управляващ некоалиционер Христо Иванов: “Когато и ако стигнем до следващата вълна пресконференции, с или без шум, следваща вълна обвинения, задържания на лица от различни ешелони на властта, със страшна тежест ще се появи въпросът – какво виждаме ние? Дали този път става въпрос за нещо сериозно, или отново ще видим една кампания, която ще насити това лято с вестникарски заглавия и след три години на много по-задни страници на вестниците тези казуси ще угаснат и изтлеят в съдебните зали?!”

Продължаваме нататък…

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Канадски състезател спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на България

Падане в етапа преди финалния старт може да коства победата на полския отбор Востер

Вчера се състоя четвъртият етап от Бургас до Сливен от Международната колоездачна обиколка на България, която се провежда с генералното партньорство на ДЗИ. По време на състезанието публиката стана свидетел на страхотен обрат. Ред Уолтърс от канадския отбор Х Спийд Юнайтед се оказа най-съобразителен във финалния спринт и взе първа етапна победа за отбора си. Той се възползва от падане в основната група по време на финалния спринт. Падането не позволи на лидера в отборното класиране полския отбор Востер да вземе втора поредна етапна победа.

Жълтата фланелка на ДЗИ продължава да бъде притежание на Михал Шуран. Тя му беше връчена лично от Веселин Чирпанлиев, управител на ГА ДЗИ Ямбол. Чехът продължава да държи лидерска позиция и при най-добрите катерачи. Веднага след него в класирането за тази фланелка е Йордан Петров.

Зеленото трико е на гърба на Жолт Истлщекер от Унгария, а най-добър млад състезател е отново е швейцарецът Лука Йени от Едюкейшън фърст.

Последният етап от 70-ата колоездачна обиколка ще се проведе на 31 август, като състезателите ще изминат 128.4 км трасе от Сливен до Шумен, преминавайки Стара планина за трети път в рамките на състезанието.

Финалът за първи път в историята на Обиколката на България ще бъде в Шумен около 16:00 ч.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Доц. Иванов: Ако случващото се в Тайван ескалира в сблъсък между САЩ и Китай – това ще доведе до Трета световна война

Доколко бяха разчупени редовете между Вашингтон и Пекин по време на срещата на високо ниво за търговията? Американският министър на търговията Джина ...

На 4 септември започва новият сезон в Народния театър

Градинка пред Народния театър Иван Вазов

Новият сезон (2023/2024) в Народния театър „Иван Вазов“ започва на 4 септември с авторския движенчески спектакъл на Андреа Гаврилиу „Фиеста“, сцена „Музите“.

Още същата седмица зрителите ще могат да гледат и два от най-отличаваните през изминалия сезон спектакли от репертоара на театъра – „Великденско вино“ от Константин Илиев, режисьор Явор Гърдев (9 септември, Камерна сцена) и „Неведение“ – авторски моноспектакъл на Албена Ставрева (9 септември, сцена „Апостол Карамитев“).

Първият спектакъл за сезон 2023/2024 на Голямата сцена ще бъде премиерата на „Хага“ (19 и 20 септември), която е заявена като политическа фантасмагория по действителен случай. Режисьор е Галин Стоев, а автор на пиесата е украинката Саша Денисова.

През месец ноември Народният театър ще изненада публиката с още три премиерни заглавия: 

– „Антихрист, гл.: VIII, X, XI“ по Емилиян Станев на режисьора Стилиян Петров (1 и 2 ноември) – спектакъл, част от платформата „Театър + Театър. Текст. Контекст“

– „Коварство и любов“ oт Фридрих Шилер с режисьор Асен Шопов (11 ноември)

– моноспектакъл на Христо Мутафчиев „Боже мой“ от Теа Денолюбова, сценичен вариант и постановка Стоян Радев (20 ноември).

Програмата на театъра за месеците септември и октомври, както и билети, можете да намерите ТУК, както и на касите на театъра.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Просветният министър свиква национално съвещание за началото на учебната година

Министърът на образованието и науката Галин Цоков свиква национално съвещание с началниците на Регионалните управления на образованието за създадената организация за началото на новата учебна година. На съвещанието ще бъдат обсъдени готовността на училищата и ще бъдат докладвани предприетите действия през последните два месеца по области.

От 11:30 ч. на 1 септември (петък) в сградата на областната управа във Варна министър Галин Цоков ще даде брифинг за медиите с резултатите от съвещанието и ще съобщи подготвяни промени в организацията на обучението.

По-рано стана ясно, че със средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат създадени STEM центрове в 2200 училища в България, обяви министърът на образованието на третия международен форум за иновативна образователна среда, организиран от Община Варна. По думите му изграждането на STEM среда е един от успешните проекти в българското образование, който е довел и до промяна в преподаването. Голяма част от учениците споделят, че желаят този различен начин на работа да се внедри във всички класни стаи.

Образователният министър представи основни елементи от развитието на иновативната образователна среда в българската училищна система. През 2017 г. иновативните училища са били 184, а в момента вече са 548. Според Цоков е важно, че в 25 процента от тях са реализирани по три-четири проекта за налагане на иновации, а броят на учениците там е по-голям. Изследванията показват, че е важна автономността на педагози и директори, за да имат те по-голяма свобода за творчество и създаване, за увличане на учениците и родителите в процеса.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Печалбата на банките надхвърли 2 млрд. лева за първите седем месеца на годината

Печалбата на българската банкова система надхвърли 2 млрд. лева през първите седем месеца на тази година – толкова колкото бе приблизително за цялата минала 2022 година. Нетната печалба на банките у нас нараства с 68% на годишна база до общо 2.022 млрд. лева към края на месец юли тази година, сочат данните на Българската народна банка. Резултатът представлява увеличение от 819 млн. лева спрямо същия период на миналата година. Настоящият финансов резултат за първите седем месеца се равнява приблизително на печалбата на банките за цялата минала година, която възлиза на 2.078 млрд. лева. Приходите от лихви на банките у нас нарастват драстично до 3.28 млрд. лева към края на юли, спрямо 1.92 млрд. лева през същия период на миналата година. Разходите за лихви на банковата система също се увеличават до 588 млн. лева към края на юли, спрямо 196 млн. лева през същия период на миналата година. Данните кореспондират с особено високата кредитна активност през последните години, съчетана с непрестанно нарастване на депозитната маса у нас. Паралелно с това лихвите по депозитите се отлепиха от нулевата стойност при домакинствата и отрицателните нива при нефинансовите предприятия, което също увеличава разходите за лихви на банките. Приходите от такси и комисиони на банките бележат лек ръст до 1.077 млрд. лева за периода януари – юли тази година. За сравнение, през същия период на миналата година приходите по това перо бяха 996.3 млн. лева. Разходите за такси и комисиони достигат 216.5 млн. лева през тази година, спрямо 166 млн. лева през първите седем месеца на миналата 2022 година. Общата сума на активите на банковата система към 31 юли 2023 г. е 160.7 млрд. лева и спрямо 30 юни намалява с 376 млн. лв. (0.2%). Към края на същия месец на миналата година, активите на банковата система възлизаха на 145 млрд. лева. Общите брутни кредити и аванси в края на юли са 107.0 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 1.0 млрд. лв. (1.0%). Вземанията от кредитни институции спадат с 1.8 млрд. лв. (10.8%) до 14.5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл2 нараства със 727 млн. лв. (0.8%) до 92.4 млрд. лв. Увеличават се кредитите за други финансови предприятия (с 95 млн. лв., 1.2%), за нефинансови предприятия (със 160 млн. лв., 0.3%) и за домакинства (с 540 млн. лв., 1.5%). Намаляват кредитите за сектор държавно управление – с 69 млн. лв. (6.7%). Общите депозити в банковата система в края на юли са 137.6 млрд. лв., като през месеца е отчетен спад с 854 млн. лв. (0.6%). Намаляват депозитите на кредитни институции – с 1.9 млрд. лв. (18.9%), както и на сектор държавно управление – с 327 млн. лв. (7.8%). Увеличават се депозитите на други финансови предприятия (със 187 млн. лв., 4.4%), на нефинансови предприятия (с 567 млн. лв., 1.3%) и на домакинства (с 605 млн. лв., 0.8%). В края на юни 2023 г. регулаторният капитал на банковата система е 17.2 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 80.5 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 30 юни 2023 г. е 21.42%, на капитала от първи ред – 20.23%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 19.76%. Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на юли 2023 г. са 227 млн. лв., със 17 млн. лв. (7.1%) по-малко от отчетените към 31 юли 2022 година.

text