Доц. д-р Мариана Тодорова: Възможен е пробив в науката – нов метод за трансплантиране на органи от животни към хора дава надежда 

Бъбрек от прасе, генетично трансформирано и моделирано, успява да функционира в тяло, дарено с научна цел, на човек – да преработва кръвта и да …