Доц. Георги Лозанов: Антон Хекимян поема професионален обрат – той вече не е журналист и връщането му ще е трудна работа

Всеки има право да си смени професията. Което значи само едно, че оттук нататък Антон Хекимян поема професионален и биографичен обрат – той вече не е ...

Войната в Украйна ще приключи с „мръсна сделка“, а присъединяването й към ЕС ще е сравнимо с Обединението на Германия

Войната в Украйна вероятно ще бъде прекратена с "мръсна сделка“, която ще включва загубата на територии от източната част на страната в замяна ...

Трима души са задържани в България за незаконно финансиране от ЕС

Трима души са задържани и са извършени шест обиска в България в рамките на разследване на престъпна група, която е получавала незаконно финансиране от земеделските фондове на ЕС. 

Действията са по искане на Европейската прокуратура и ГДБОП, съобщи БНР.

Според разследването на ГДБОП и ДАНС, както и на доказателствата и иззетите документи, заподозрените са давали фалшива информация от името на други хора на компетентните власти, за да получават земеделско финансиране. 

 Според доказателствата вместо да кандидатстват за пари за големи площи земя, те са ги разделяли на по-малки и после са използвали хора от ниските слоеве като подставени лица, които да кандидатстват за финансирането. 

Лидерът на организираната престъпна група е получил разрешение да действа като техен представител пред държавен фонд “Земеделие” и Общинската служба по земеделие, както и пред банките. Така той е вземал директно средствата, за които те са подавали молби и е получавал пълен контрол върху проектите. 

Разследването показва още, че две официални лица от фонд “Земеделие” и общинската служба вероятно са били част от организираната престъпна група. 

Предполага се, че те са давали информация и съвети, свързани с оперативната програма и последвалите проверки при осъществяването на проектите.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

БАБХ ще проверява храните, за които има сигнали, че са фалшифицирани

Българска агенция по безопасност на храните БАБХ

Агенцията по храните ще изследва отново продуктите, за които Сдружението за достъпна и качествена храна сигнализира, че са фалшифицирани. Това стана ясно след среща между ръководството на Агенцията и представители на сдружението. 

Преди дни от неправителствената организация алармираха, че само едно от десет тествани овчи сирена е произведено само от овче мляко. 

Пробите, взети от сдружение “За достъпна и качествена храна”, са направени в акредитирана европейска лаборатория, но не са изследвани по регламентирания от европейския съюз метод, категорични са от контролния орган, затова изследването не може да бъде основание за налагане на санкция на производителите. 

За да се удостовери верността на посочените от сдружението нарушения – че в голяма част от овчите сирена има и краве мляко, агенцията ще вземе нови проби от същите партиди, от които установи налични количества, които да бъдат анализирани по заложения в законодателството метод. 

От Агенцията по храните са поели ангажимент да съдействат с експертиза за спазването на националното законодателство и европейските регламенти при вземането на проби по инициатива на сдружението и определянето на точните методи за изследването им. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

250 млн. лева за жп сектора са пренасочени към други проекти

Министерски съвет Георги Гвоздейков

250 млн. лева от Оперативната програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”, които са били предвидени за жп сектора, вече са пренасочени към различни други проекти в транспорта, обяви ресорният министър Георги Гвоздейков. 

Това, по думите му, е заради административни и законови пречки, които са забавили сериозно работата по големите жп проекти в страната.

Транспортният министър провери строежа на трасето Елин Пелин – Костенец, където според Гвоздейков нямало забавяне. Това обаче не важи при другите инфраструктурни обекти, заради които жп транспортът ще загуби 250 млн. лева. 

Средствата са пренасочени към други видове транспорт, за да не бъдат загубени, тъй като програмата приключва в края на годината.

До момента по оперативната програма “Транспорт” са усвоени 700 млн. лева. 

“Всички знаете този вид транспорт, железопътният конкретно, е с огромен потенциал в Европа и света, тъй като той е един от най-екологичните транспорти. Така че ние и аз като министър приоритезираме този отрасъл с висок приоритет и ще дадем всичко от себе си да няма забавяне на проектите”, каза той. 

Жп участъкът Елин Пелин – Костенец е част от проекта за модернизация на жп магистралата от София до Бургас. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

250 млн. лева за жп сектора са пренасочени към други проекти

Министерски съвет Георги Гвоздейков

250 млн. лева от Оперативната програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”, които са били предвидени за жп сектора, вече са пренасочени към различни други проекти в транспорта, обяви ресорният министър Георги Гвоздейков. 

Това, по думите му, е заради административни и законови пречки, които са забавили сериозно работата по големите жп проекти в страната.

Транспортният министър провери строежа на трасето Елин Пелин – Костенец, където според Гвоздейков нямало забавяне. Това обаче не важи при другите инфраструктурни обекти, заради които жп транспортът ще загуби 250 млн. лева. 

Средствата са пренасочени към други видове транспорт, за да не бъдат загубени, тъй като програмата приключва в края на годината.

До момента по оперативната програма “Транспорт” са усвоени 700 млн. лева. 

“Всички знаете този вид транспорт, железопътният конкретно, е с огромен потенциал в Европа и света, тъй като той е един от най-екологичните транспорти. Така че ние и аз като министър приоритезираме този отрасъл с висок приоритет и ще дадем всичко от себе си да няма забавяне на проектите”, каза той. 

Жп участъкът Елин Пелин – Костенец е част от проекта за модернизация на жп магистралата от София до Бургас. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Иванка Динева е новият директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Във връзка с предстоящото преструктуриране на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” (ИАМН) и отделянето на Изпълнителна агенция по трансплантациите в самостоятелна структура, министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков взе решение за смяна на ръководството, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Иванка Динева поема поста изпълнителен директор на ИАМН, считано от днес, 26 септември, който до този момент бе оглавяван от проф. Росен Коларов.

Иванка Динева работи в системата на здравеопазването от 2002 г. Започва като младши експерт “икономист“ в районен офис към РЗОК – София столична и достига до длъжността главен експерт. От 2008 до 2012 г. е заемала последователно няколко длъжности в Централно управление на НЗОК – главен юрисконсулт, и.д. Началник на самостоятелен отдел “Правен” и Директор на дирекция “Правна”.

От 2012 г. до началото на 2017 г. работи като консултант в частния сектор, адвокат към Софийска адвокатска колегия, Съветник на министъра на здравеопазването и подуправител на НЗОК в периода октомври 2015 – февруари 2017 г.

От май 2017 г. до декември 2020 г. Динева е съветник на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, а от декември 2020 г. до септември 2022 г., директор на Столичната здравна каса. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

Доживяхме – докладване и изтребление на данъчните разбойници

Парламент Асен Василев Мария Габриел правителство

“Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.

Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречат.”

Такива ми ти работи по Закона за изтребление на разбойниците от 1922 г., който, казват, свършил чудеса. Сега разбойниците са на мода, но пък спадат приходите, та финансовият министър Асен Василев мисли да напасне философията на легендарния закон към бюджетните нужди. Предлага награда за разкриване отстрана на гражданите на данъчни и осигурителни нарушения. Проблемът с укриването и избягването на данъци и осигуровки бил особено значим за България и следвало да се обезпечат всички законови средства за обезпечаване на събирането им. Така било в САЩ, Англия и прочее развити страни.

Лицата, които подадат информация, съдържаща “конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества”, ще получават 10% от допълнителните приходи за бюджета, събрани поради разкритията.

Възнаграждението от държавата ще се изплаща, ако събраната от НАП сума е поне 3000 лв. По този начин ще се предотврати подаването на информация с цел решаване на междуличностни конфликти”, посочват още от финансовото министерство. Предвижда се и административно наказание за “трикратно подаване на невярна информация за едно и също лице, с цел недопускане използването на режима за злепоставяне на лица, с които подалото информацията лице има конфликт или отношение на неприязън, както и за предотвратяване ненужното разходване на обществени средства и служебно време на съответните органи за проверки по такава информация”.

Докато се чуди кой ще го накисне, в качеството си на национален герой Андрешко вече се чеше, където не го сърби, в очакване на бирника. Дилемата е ще се намерят ли достатъчно будни граждани, по чиито сигнали приходната агенция да пълни хазната. Все пак доносничеството у нас е с традиции, но дали традициите са това, което бяха. Да наклепеш съседа или колегата за виц срещу властта не е като да изложиш наготово пред нея финансовите му потоци и счетоводни хватки. Защото, надяваме се, мярката е насочена към големите данъкоплатци.

В тази връзка какво повече трябва да бъде донесено за неплатените и до ден днешен корпоративни данъци от една рафинерия с многомилиардни обороти и печалби? Или, да речем, за нулирането на ДДС от големи производители и търговци чрез приспадане с посредничеството на кухи дружества – фантоми? Информацията за такива е не трикратно, а хилядократно подадена и публично оповестена, но държавата я проверява с десетилетия и събираемост няма. Та дайте първо да подредим данъчните разбойници по тежест, и после да определим размера на наградите за изтреблението им.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]

За първите 7 месеца на годината 50 медикамента са спрени от продажба

лекарства

За постоянното спиране на продажбите на 50 лекарства у нас е информирано Министерството на здравеопазването през първите седем месеца на годината от фирмите-вносители на медикаменти. Това съобщи изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов по време на дискусия за недостига на лекарства.

За същия период в агенцията са постъпили сигнали за липсата на 70 лекарства.  

В министерството тепърва ще анализират кои са лекарствата с постоянно спряна продажба у нас, стана ясно от думите на заместник-здравния министър Илко Гетов. 

“Така, както постъпихме с инсулините – ще направим указания за тяхната замяна с други”, каза той.

Лекарствата, за които има уведомление за временно или постоянно спиране на продажбите, ще влизат автоматично в системата, контролираща недостига, предвиждат законодателни промени, които министерството ще предложи срещу липсата на медикаменти.

Заложена е ускорена процедура за паралелен внос и промяна във формулата, по която се спира износът. 

“Когато падне под 100% – на 99,5%, то веднага автоматично влиза в СЕСПА – тоест се спира се износът”, поясни Гетов.

От Фармацевтичния съюз припомниха предложението си аптеките да имат достъп до информацията за наличните количества лекарства в складовете на едро. Така ще се вижда, ако даден търговец крие лекарства за свързани с него аптеки или за реекспорт.

От Асоциацията на търговците на едро посочиха, че това няма да реши проблема с недостига и призоваха да се направи анализ на всички причини за този недостиг. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]