Вечерен виц: Учителката пита

В училище учителката пита учениците къде работят бащите им.
– Моя татко работи в автосервиз.
– Моя е управител на ресторант.
– Моя е главен счетоводител.
– Моя е доцент в БАН…
Целият клас се смее. Учителката:
– Деца, не е хубаво да се смеете на чуждото нещастие…