БНБ обяви поредно повишение на основния лихвен процент

Основният лихвен процент (ОЛП) у нас продължава да нараства. Българската народна банка обяви ОЛП, считано от 1 септември тази година, в размер на 3.53%, става ясно от сайта на институцията. Простата годишна лихва нараства с 0.24 процентни пункта спрямо предходния месец август, когато нивото бе 3.29%. Основният лихвен процент не спира да нараства от октомври миналата година, когато за първи път от 2016 година премина нулевото ниво. Основната лихва на практика няма реално отношение към лихвите по кредитите у нас, тъй като родните банки масово използват други индекси за определяне на плаващата компонента по отпуснатите кредити. ОЛП у нас се прилага основно при определяне на размера на законната лихва по просрочени задължения към хазаната. Законната лихва у нас се определя два пъти в годината - в началото и в средата, като размерът ѝ се равнява на ОЛП +10 процентни пункта. Настоящият размер на законната лихва у нас е 13.12%, тъй като ОЛП за месец юли бе 3.12%. Този размер на лихвата по просрочия към държавата ще остане в сила до края на годината. Движението на ОЛП у нас зависи от движенията на индекса ЛЕОНИА Плюс, който представлява справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове от всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранни банки в страната. Нараства лихвата за просрочени задължения към държавата БНБ промени отново основната лихва

text