Първичният медицински преглед поскъпва

Ръст ще има и за извънболничната помощ