Чипиране с евро – новата конспирация

Нова конспиративна теория се разпространява в Европа. Този път не става дума за масони или влечуги в човешки облик, нито за COVID-19 или друг вирус, ...