Финансовото министерство очаква дефицит от 100 млн. лв. през август

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към август 2023 г. да бъде близко до ...