Чести грешки, които допускате по време на фастинг

Избирате неподходящи храни, докато трае прозорецът ви на хранене