Какви биха били щетите по Южното Черноморие при възможно най-лошия сценарий?

Симулация на Meteo Balkans при най-лошия сценарий, който може да се случи на крайморските селища. Виждаме какви вероятно биха били щетите при …