Доц. Петрунова: Част от кръст-енколпион беше първата ми находка преди 20 години на Калиакра

"Находките от Калиакра отразяват един много специфичен период от историята на България, който няма същите адекватни параметри, както друг обект ...