Все по-трудно е жертвите на трафик на хора да намерят подкрепа и защита

От неправителствения сектор отправят тревожен сигнал за малкото места за настаняване на жертвите на трафик на хора. Жертвите стават все повече - ...