Поглъщането на хапче без вода може да е опасно

Още по-непрепоръчително е да ги дъвчете