Въздвижение е: Тази нощ Господ слиза на земята и изпълнява желания

За нощта срещу Кръстовден - 13 срещу 14 септември се смята, че Господ слиза на земята и изпълнява всяко откровено желание. Хиляди вярващи са се ...