Защо Канада не е икономически гигант?

Ниската производителност е в основата на предизвикателствата пред растежа на страната