Средната пенсия за стаж и възраст скочи със 173 лева за година на фона на рекордни разходи за пенсии

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер през месец август тази година е със 172.81 лева по-висок спрямо същия месец на миналата 2022 година. Това представлява ръст от 23.5% на годишна база до средно 907.83 лева, съобщават от Националния осигурителен институт.
Увеличението се случва на фона на все по-високи разходи за пенсии по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО). За първите 8 месеца на тази година разходите за пенсии набъбват с 27% на годишна база до 12.39 млрд. лева, като сумата е с 2.67 млрд. лева повече спрямо същия период на миналата година.
Половината средства, необходими за изплащането на пенсиите у нас, са покрити от трансфери от републиканския бюджет поради традиционния недостиг на приходи от осигурителни вноски.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец август възлиза на 6.7 млрд. лева. В същото време общите приходи по ДОО възлизат на 7.29 млрд. лева, като нараства с 887 млн. лева на годишна база.
Общият размер на отчетените разходи по бюджета на ДОО възлиза на 13.96 млрд. лева към края на месец август, като почти изцяло тези средства отиват за изплащането на пенсии.
Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за август 2023 г. е 825.87 лв., което е с 0.43 лв. повече от този размер месец по-рано. В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е нараснал със 146.67 лв. (21.6%). Броят на пенсионерите за август т.г. е с 2 098 лица по-малък в сравнение този за същия месец на предходната.
Средната пенсия увеличава дистанцията пред минималната заплата, но не и за над половин милион пенсионери
Ето колко са разходите за пенсии през 2023 г.

Пенсията скочи до над 50% от средния осигурителен доход 
Рекордни 21.8 милиарда лева за пенсии в новия бюджет на ДОО
Пари за втора пенсия: Пенсионните фондове у нас масово с отрицателна доходност